X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)

 

KVKK Nedir?

 

KVKK, kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili hak ve özgürlükleri güvence altına alan, kişisel verilerin işlenmesinde şeffaflığı ve veri güvenliğini sağlayan bir kanundur. Türkiye'de 7 Nisan 2016 tarihinde kabul edilmiş ve 7 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

KVKK'nın Amacı Nedir?

 

KVKK'nın temel amacı, kişisel verilerin işlenmesinde bireylerin haklarını korumak ve bu verilerin işlenmesi sırasında şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlamaktır. Ayrıca, kişisel verilerin hukuka uygun ve güvenli bir şekilde işlenmesini ve korunmasını sağlamak da KVKK'nın amaçları arasındadır.

 

KVKK Kapsamı Nedir?

 

KVKK, kişisel verilerin tamamını veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmesini kapsar. Kanun, kişisel verilerin toplanması, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, aktarılması, devralınması, elde edilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasını düzenler.

 

Zorlukları Nelerdir?

 

KVKK'nın uygulanması, özellikle kurumların ve işletmelerin veri güvenliği politikalarını güncellemesi ve uygun hale getirmesi açısından bazı zorluklar içerebilir. Ayrıca, kişisel verilerin işlenmesi sırasında sürekli olarak izlenmesi ve denetlenmesi gerekmektedir.

 

Aydınlatma Metni Nasıl Olmalıdır?

 

KVKK'ya göre, aydınlatma metni kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili bireylere bilgi vermek amacıyla hazırlanan bir belgedir. Aydınlatma metni, işlenen verilerin türü, amaçları, işleme süreci, veri sahibinin hakları ve veri sorumlusunun iletişim bilgileri gibi bilgileri içermelidir.

 

KVKK Kimleri Kapsar?

 

KVKK, kişisel verileri işleyen tüm gerçek ve tüzel kişileri kapsar. Bu, kamu kurumlarından özel sektöre, büyük işletmelerden küçük işletmelere kadar tüm kurumları ve işletmeleri içerir.

 

KVKK Kapsamında E-Ticaret Siteleri İçin Alınması Gereken Önlemler Nelerdir?

 

E-ticaret siteleri, kişisel verilerin işlenmesinde özel önlemler almak zorundadır. Bunlar arasında SSL sertifikası kullanmak, güçlü şifre politikaları uygulamak, veri depolama sistemlerini güvenli tutmak ve düzenli olarak veri güvenliği denetimleri yapmak gibi önlemler bulunmaktadır.

 

Alınması Gereken Teknik Tedbirler Nelerdir?

 

KVKK kapsamında alınması gereken teknik tedbirler arasında veri tabanı güvenliği sağlamak, erişim kontrolleri uygulamak, güvenli ağ altyapıları kurmak, düzenli veri yedeklemeleri yapmak ve güvenlik açıkları taraması gibi işlemler yer alır.

 

KVKK Ceza ve Yaptırımları Nelerdir?

 

KVKK'ya uymayan kurumlar ve işletmeler çeşitli cezalara maruz kalabilir. Bu cezalar arasında idari para cezaları, faaliyetin geçici veya sürekli olarak durdurulması, kişisel veri ihlallerinin kamuoyuna duyurulması ve hatta kişisel veri ihlali nedeniyle tazminat ödemek gibi yaptırımlar bulunmaktadır.

 

Powered by WISECP
Giriş Yap Kayıt Ol
Top